Foreningen

Foreningens formål er at udbrede og styrke kendskabet til vores fælles kulturarv, gennem sang, musik og dans og derved at fremme interessen for- og udbrede kendskabet til folkemusikalske traditioner, der ligger til grund for vores nutidige musikalske udtryk.

Foreningen ønsker at være formidlene og netværksskabende omkring spillemandsmusik, folkedans og visesang.

Dette foregår primært ved et årligt tilbagevendende folkemusiktræf hvor alle kan deltage på lige fod, uanset forkundskaber, køn, alder og baggrund!
Foreningen kan arrangere andre arrangementer, der ligger inden for ovennævnte formål, ligesom deltagelse
og samarbejde med øvrige foreninger/organisationer med tilsvarende formål kan besluttes af foreningens
bestyrelse.

Generalforsamling afholdes i oktober eller november måned
folkemusik  

Klik her og se foreningens vedtægter
   
Bliv medlem af foreningen. Der betales ikke kontingent.
Som medlem støtter du foreningens arbejde.
   
Udfyld nedenstående og send for hver voksen og for hvert barn / ung, TAK .
 
Navn:..................
 Email: ................
 Adresse:.............
Postnummer, By:    
Født, årstal:.........
Telefon:..............
 Evt. besked:.......
....................... ....